Informačný TV kanál SKV1

 

Programová služba SKV1 je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Snina s časovým rozsahom vysielania 20 hodín denne. SKV1 je textový informačný TV kanál, ktorého náplňou je propagácia kultúrnych podujatí, športových aktivít, oznamov mesta Snina a občianskej inzercie. Aktualizácia oznamov a inzercie je spracovávaná denne.

 

Občiansky inzerát

1 týždeň     8,- €

2 týždne  12,- €

 

Oznam pre organizácie

1 týždeň   28,80 €    

 

*  všetky uvedené ceny sú vrátane DPH

 

Cenník platný od 1.9.2015

Materiály potrebné pre uverejnenie inzerátu dodávať vo formáte: BMP, JPG, TIFF, pomer strán 4:3 (1024x768)