Služby


 • Digitálne vysielanie

  Digitálne vysielanie pre abonentov Rozšíreného balíka

 • TV-net

  TV - net je počítačová sieť s prístupom na internet v oblastiach pokrytých službou káblovej televízie

 • Informačný TV kanál SKV1

  Programová služba SKV1 je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Snina s časovým rozsahom vysielania 20 hodín denne

 • Registrovaná retransmisia

  Spoločnosť TV – SKV s.r.o. ponúka v rámci pripojenia káblovej TV na území mesta Snina pre svojich abonentov možnosť výberu atraktívnych televíznych staníc z programovej skladby Základného balíka, Rozšíreného balíka a Prémiového balíka