Digitálne vysielanie

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA GDPR pri poskytovaní služby TKR

 

Digitálne vysielanie pre abonentov Rozšíreného balíka

 

Parametre nastavenia pre príjem digitálneho signálu

 

symbolová rýchlosť         6900 kBaud

modulácia                           256 QAM